Valg av riktig type småbåt

I Norge så står båtlivet sterkt både fordi vi fra gammelt av har vært en nasjon som har benyttet oss av hele landet og tradisjonelt så har svært mange bosatt seg langs kysten og på de mange øyene som finnes rundt om i landet. Båten ble brukt både som næringsvei og fiskerne var ute på sjø og hav i allslags vær for å hente inn fersk fisk og sjømat både til familien sin men også for å selge sjømaten videre. Om unge kvinner som bodde utenom allfarvei så ble båten brukt som fremkomstmiddel både for å hente kvinnene og bringe dem trygt og godt til sykehuset slik at de kunne føde der. Båtlivet er også noe av det som kjennetegner Norge om våren og sommeren og mange velger å bo på hytten sin langs kysten hele sommeren og bruke båten sin hver dag.

Kriterier for å velge riktig båt

Først og fremst så skal man se på hvor mange personer som skal bruke båten. Denne opplysningen skal man kunne finne på Båtens CE-skilt og dette skiltet skal befinne seg på alle båter mellom 2,5 til 24 meter. På CE-skiltet skal det også være opplyst om hvor mange kilo som båten skal tåle maksimalt men også selve kategorien som båten tilhører. Om båten er en kategori D-båt så vil det si at den ikke er beregnet for å benytte seg av i åpent farvann og at den heller ikke vil tåle høye bølger særlig godt. For en småbåt vil det være en god forsikring å investere i gode vester som passer dem som skal bruke båten både i vekt og i størrelse. Gode vester er helt nødvendig i småbåter fordi ulykker som oppstår på sjøen med en småbåt vil skje både raskt og brutalt og da er det helt nødvendig å ta sine forholdsregler. Båttypen skal velges utifra lastekapasitet,fartsområde og motorstørrelse.

Før man skal gå til innkjøp av ny båt så må man planlegge sammen med dem man skal kjøpe båten sammen med og finne ut selve bruksområdet : Skal den brukes som familiebåt på hytten om sommeren? Skal den først og fremst brukes som transportbåt? Eller skal den benyttes til sportsfiske? Det er også helt nødvendig å finne ut hvor store lastekrav man skal ha og hvor stor fart man ønsker at båten skal kunne ha.

azonbooster