Handlingsplan for å beskytte seg mot ulykker i båt

Våre norske vakre innsjøer, kyststripen som omkranser Norge og alle de fantastiske vassdragene er vi så heldige å kunne benytte oss av her i Norge og veldig mange i dette landet har et forhold til båt. Båtlivet gir oss en spesiell frihetsfølelse men det er frihet under ansvar.

iløpet av de siste 25 årene her i Norge har dødstallene heldigvis holdt seg lave fordi at mange har trygge og gode båter og tar sine forholdsregler når man oppholder seg i båten.

Ifjor ble denne trenden brutt med et ulykkestall på 65 døde og dette er grunnen til at regjeringen nå legger frem en handlingsplan. Denne planen innebærer masse ressurser som skal brukes på holdningskampanjer i tillegg til flere aktiviteter som skal stoppe dem som ikke viser den nødvendige respekten for vær og vind og sjø-forhold til sjøs. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med Sosial og helsedepartementet,Fiskeridepartementet og Nærings og handelsdepartementet i Norge. Dessuten har det vært et økt fokus blant flere hold og særlig fra Sjøvettkampanjen som har bidratt til å holde ulykkestallene så lave og stabile de senere årene.

For å ta et eksempel så var 90 prosent av de omkomne menn over 16 år påvirket av alkohol.

azonbooster